Monday, April 20, 2009

Kembang Suket

Jan-jane mung suket sing ora apik, nanging bar tak foto kok njur dadi apik tenan yo...

Foto iki mbuktek-te sing barang bioso ternyata apik lan indah mergo kersane Allah SWT.

Foto iki tak jupuk nangnggone simbokku le ngarit, yoiku nang tegal lor sawah Sembir -Somorejo


Yen iki kembang wit eri alias bunga putri malu. Cantik ya.....Inilah potensi alam Bagelen yang ternyata kita tidak sadar....

1 comment: